Coaching noortele

Selguse loomise kohtumised gümnasistidele ja tudengitele.
Soovid hinnanguvabalt arutada oma tulevikuplaane ja uusi valikuvõimalusi.
Otsid võimalust vabalt rääkida oma tunnetest, mõtetest, hirmudest ja soovidest.
Otsid selgust seoses väljakutsetega koolis, ülikoolis või suhetes ümbritsevaga.

Mida coaching annab?

Coaching annab võimaluse oma mõtted kõvasti välja rääkida ja paika panna, et mis on järgmine samm. Avatud küsimuste ning refleksioonide kaudu märkad uusi lahendusi ja teeotsi.
Kui meil on elus olukord, kus me täpselt ei tea milline valik on õige, siis oma peas me kipume kahtlema, ümber mõtlema ja mingeid võimalusi välistama. Tekivad nn pimealad, coaching toob need nähtavale, harutab mõtete lõngakerad taas lahti ja teeb otsustamise lihtsamaks.

Kuidas coaching toimub

See on vastutuse võtmine ja ise oma elu juhtimine.

Coaching on hoitud ruum, kus teemat avatakse avatud küsimuste, peegelduste ja mõnikord ka mänguliste lahendusele orienteeritud tegevustega (teemakaardid, ajajooned jne).

Coachingus ei anta sulle vastuseid ega lahendusi vaid juhitakse sind sobivat lahendust ise leidma, ennast usaldama ja sisemiselt kasvama. See tegevus on toetatud ja tavaliselt järjepidev st. pikema ajaperioodi vältel toimuv (3kuud, 6kuud, aasta). 

Tulemuseks on uutmoodi tegutsemine, kasvanud enesekindlus ning parem toimetulek analoogsetes teemades ka tulevikus.

Coaching töötab, sest puksib sind mugavustsoonist välja ja õpetab ise vastutust võtma. Lahenduskäike ette ei öelda ja niisama diivanil rullida ka ei saa.
Hele Soomets
arengucoach

Järgmine samm...

Anna endast märku

Kui soovid tulla coachingusse, küsida võimaluste kohta lisaks või leppida kokku aeg sobivuskohtumiseks, siis võta ühendust.